Kamery samochodowe, rejestratory jazdy. Filmy, testy, opisy, nowości.

Regulamin Serwisu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.carvideo.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Serwisu jest CP-Time Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-471, ul. Pełczyńskiego 19/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254209, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 525 -23-59-832, REGON: 140500808
 3. Celem serwisu jest prezentowanie filmów, zdjęć, artykułów oraz innych plików zwanych dalej Materiałami, związanych z motoryzacją a w szczególności tematyką nagrań z samochodowych rejestratorów video.
 4. Do korzystania z serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa. Prawidłowe wyświetlanie serwisu zapewniamy jedynie dla najnowszych wersji przeglądarek tj. IE 9 oraz FireFox 19.0. jednakże z uwagi na specyfikację techniczną, wersje serwisu mogą różnić się w zależności od użytej przeglądarki.
 5. Dla uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu może być konieczne zapisywanie niewielkich plików tekstowych tzw. „cookies” na komputerze użytkownika o czym właściciel serwisu informuje a użytkownik korzystając z serwisu wyraża na to zgodę. Jeżeli Użytkownik nie wyraża na to zgody, proszony jest o opuszczenie serwisu lub zablokowanie obsługi cookies w swojej przeglądarce.
 6. Do korzystania z serwisu w zakresie zapoznawania się z udostępnionymi treściami nie jest wymagane podawanie danych osobowych. Serwis w związku z tym nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych użytkowników.
 7. Jeżeli do realizacji usługi a w szczególności do przeprowadzenia konkursów, zabaw etc.  niezbędne będzie  podanie danych osobowych, użytkownik zostanie o tym poinformowany a dane będą gromadzone jedynie w celu wykonania określonej usługi.
 8. W przypadku przetwarzania danych administratorem danych osobowych jest CP-Time Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-471, ul. Pełczyńskiego 19/18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000254209, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział GospodarczyKRS, NIP 525-23-59-832, REGON 140500808. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania lub usuwania.
 9. Materiały przedstawione w serwisie mają charakter informacyjny oraz często humorystyczny. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skody użytkownika powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu.
 10. O ile nie zaznaczono inaczej, prezentowane w serwisie materiały filmowe oraz prawa autorskie do nich,  należą w całoścido YouTube. Serwis jedynie wyświetla je w postaci odtworzenia linku prowadzącego do filmu zlokalizowanego na serwerach YouTube.  W związku z powyższym, jakiekolwiek zastrzeżenia prawne co do odtwarzanych filmów powinny być kierowane bezpośrednio do Youtube.
 11. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu prosimy kierować pisemnie na adres: CP-Time Sp. z o.o. Warszawa 01-471, ul. Pełczyńskiego 19/18
 12. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.